Mladí ľudia v Žilinskom kraji v simulovaných voľbách vyjadrili túžbu po zmene

Rada mládeže Žilinského kraja od 16.10. do 3.11.2017 zrealizovala simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Možnosť voliť mali mladí ľudia vo veku od 13- 30 rokov.

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja po snahe Rady mládeže Žilinského kraja dohodnúť sa s ním na podpore realizácie simulovaných mládežníckych elektronických volieb  zakázal stredným školám zapojiť sa do tejto aktivity, ktorej cieľom bolo podporiť záujem mladých ľudí o veci verejné a o aktívne občianstvo. Dôvodom zákazu bolo zabránenie údajnej propagácii politických strán. Read more

4,4 milióna voličov a 28 200 prvovoličov – mladých ľudí

Štatistický úrad sa už začal pripravovať na novembrové voľby do orgánov samosprávy obcí. Úrad tradične zabezpečí spracovanie výsledkov hlasovania vo voľbách. Ešte predtým však uskutoční tri skúšky spracovania výsledkov volieb.Prvé dve budú v októbri, tretia sa uskutoční v novembri, len pár dní pred voľbami, a bude simulovať reálne spracovanie hlasovania o našich komunálnych zástupcoch. Read more