Mladí ľudia v Žilinskom kraji v simulovaných voľbách vyjadrili túžbu po zmene

Rada mládeže Žilinského kraja od 16.10. do 3.11.2017 zrealizovala simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Možnosť voliť mali mladí ľudia vo veku od 13- 30 rokov.

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja po snahe Rady mládeže Žilinského kraja dohodnúť sa s ním na podpore realizácie simulovaných mládežníckych elektronických volieb  zakázal stredným školám zapojiť sa do tejto aktivity, ktorej cieľom bolo podporiť záujem mladých ľudí o veci verejné a o aktívne občianstvo. Dôvodom zákazu bolo zabránenie údajnej propagácii politických strán. Read more

Simulované elektronické voľby mladých ľudí do VÚC

Tieto simulované voľby umožňujú mladým ľuďom vo veku od 13 do 30 rokov (vrátane) vyskúšať si voľbu predsedu a poslancov zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja prostredníctvom elektronického formulára.

Hlasovať je možné od 16.10.2017 do 3.11.2017 23:59.

Výsledky simulovaných elektronických volieb budú zverejnené v pondelok 6.11.2017, t.z. až po zverejnení výsledkov riadnych volieb.

Elektronický volebný lístok nájdeš TU.

Cieľom tejto aktivity je budovať aktívne občianstvo mladých ľudí, zvýšiť povedomie mladých ľudí o krajskej samospráve, blížiacich sa voľbách a zaregistrovaných kandidátoch v rámci Žilinského kraja.

1 2