Odpoveď kandidátov na predsedu ŽŠK k otázke č.4

Otázke znela: Ako si predstavujete spoluprácu ŽSK s Radou mládeže Žilinského kraja, prípadne s ďalšími mládežníckymi organizáciami?

Odpovede na ňu sú:

S Radou mládeže Žilinského kraja sme už spolupracovali v minulosti na olympiáde žiackych školských rád. Bolo to jedinečné podujatie, ktoré organizovala Rada mládeže, a preto sme aj na našom poslednom stretnutí navrhli, či by rada túto súťaž neobnovila. Veľmi radi opäť pomôžeme a prispejeme k organizácii. Rovnako u nás funguje Krajský stredoškolský parlament ŽSK, v ktorom sú zástupcovia všetkých regionálnych parlamentov. Zapojiť sa môžu všetky stredné školy a teda nielen naše župné, ale i súkromné a cirkevné. Aj toto je skvelá cesta, ako dať mladým možnosť ovplyvňovať veci verejné. Spolupracujeme tiež s ďalšími organizáciami, s ktorými vytvárame pre mladých rôzne projekty. Napríklad organizujeme výchovné koncerty, kde sa snažíme upozorniť na problémy, do ktorých sa žiaci môžu dostať a kde hľadať pomoc v prípade, ak ju už potrebujú. Poskytujeme i granty na podporu aktivít pre mladých. A touto cestou chcem pokračovať, pretože komunikácia a spolupráca s našimi obyvateľmi má zmysel, či už majú 20, 30 alebo 50 rokov.

a) budem sa osobne stretávať so zástupcami mládežníckych organizácií a opierať svoje kroky aj o ich odporúčania a rady. Rozmýšľam aj nad poradným orgánom tvoreným študentmi stredných škôl

b) budem presadzovať, aby študenti mali zástupcov aj na školských komisiách VÚC

c) budem presadzovať, aby študenti mali zástupcov aj v radách škôl

Jednoznačne vždy privítam nápady a myšlienky mladej generácie, ktorá by mala byť viac rešpektovaná a zapojená do spravovania vecí verejných.

Najmä v otvorenej diskusii a osobnom kontakte. Čím menej byrokracie, tým viac vzájomného porozumenia. Som otvorená iniciatívam, návrhom a spoločnému hľadaniu riešení na prospech mladých ľudí. Sledujem aktivity Rady mládeže a je mi ľúto, že terajším županom je vnímaný tento orgán len formálne. Páčia sa mi vzdelávacie aktivity, ktoré Rada organizuje.

Sám som bol pár krát za jedno občianske združenie delegátom Valného zhromaždenia Rady mládeže Slovenska v minulosti a viem, že je to významné fórum, kde sa dajú získať rôzne podnety pre prácu i v regiónoch. Preto si viem ako župan predstaviť, že by som sa pravidelne, napríklad raz ročne, stretával na nejakom veľkom spoločnom stretnutí so všetkými mládežníckymi organizáciami z celého Žilinského kraja, kde by sme spolu preberali problémy a hľadali možnosti riešení pre mladých ľudí v kraji. Zároveň by som si zriadil ako župan poradný orgán s názvom napr. Županova rada mladých, kde by boli vybraní zástupcovia mladých v kraji a ktorý by pravidelne každé dva mesiace zasadal za prítomnosti župana a hľadal riešenia pre mladých ľudí v kraji.  Taktiež nebudem mať ako župan problém sa kedykoľvek v prípade ich odôvodnenej potreby stretnúť so zástupcami RMS, či Rady mládeže Žilinského kraja.

S Radou mládeže by sme sa radi stretávali pravidelne, aby ste aj vy mohli ovplyvňovať život v našom kraji. Budeme vám pomáhať vo všetkých aktivitách najmä voľnočasových ale aj pripravovať stretnutia  s významnými odborníkmi praxe či vysokých škôl. Veľa možností je aj v účasti rôznych projektov či už financovaných z eurofondov alebo priamo VUC.

Som otvorený spolupráci so všetkými organizáciami, vrátane Rady mládeže Žilinského kraja. Treba dať priestor aj mladým ľuďom na realizáciu. Nie som najmúdrejší, ani najšikovnejší človek na Slovensku, no vždy sa chvalabohu viem obklopiť schopnými ľuďmi.. Mojou snahou je, aby som minimálne dvakrát do roka navštívil každé mesto a obec v Žilinskom kraji. Plánujem pravidelné dni otvorených dverí pre občanov, aby sa mohli kedykoľvek na mňa obrátiť. A čo urobím ako prvé? Otvoríme všetky dvere VÚC, aby  naši pracovníci spolu so mnou boli k dispozícii pre všetkých ľudí. Nechcem byť zamknutý pred ľuďmi na desať zámkov tak, ako to robia všetci súčasní politici. Potrebujú ľudí len raz za štyri roky, a to len v deň volieb. Ja chcem mať úrad otvorený pre všetkých a stále. Pre zamestnancov úradu to neznamená, že prídem a budem robiť čistky. Verím a viem, že aj dnes tam pracuje neskutočne veľa schopných a profesne zdatných odborníkov. Vážim si profesionálov a vždy som ochotný spolupracovať s každým. Už z vedenia obce mám skúsenosti i odborné znalosti. Ľudia za mnou často chodili s problémami, ktoré sa netýkali kompetencií obce, ale vždy sme sa snažili nájsť spoločné riešenie a pomôcť im. A toto chcem rovnako zaviesť aj v kraji a zlepšiť ho. Toto je náš kraj, my ho máme len prenajatý od našich detí a sme povinný ho zveľaďovať. My to môžeme spolu zmeniť.

Spolupráca s rôznymi organizáciami je jednou z priorít môjho volebného programu. Poznám to zo strany a poznám to i z mojej práce projektového manažéra. Keď sa daná záležitosť prediskutuje aj s ostatnými, môžeme dospieť k lepším a rozumnejším rozhodnutiam. Práve organizácie ako je tá Vaša mi ako prípadnému predsedovi ŽSK môžu uľahčiť prácu.

Rozhodne v komunikácii, som otvorený akémukoľvek návrhu, nápadu, ktorý pomôže mládeži v našom kraji, alebo dokonca celkovo obyvateľom nášho kraja. Určite sa nebudem vyhýbať či schovávať pred mladými, naopak budem ich a už touto cestou priamo aj Vás vyzývať k tomu, aby nemali problém prísť za mnou s akýmkoľvek nápadom, ktorý prerokujeme a som presvedčený, že vo veľa prípadoch aj zrealizujeme. V každom prípade sa budem tešiť ak budú mladí ľudia v našom kraji aktívni a budú sa chcieť pričiniť o krajší kraj či lepší život pre nás všetkých v našom žilinskom kraji. A v neposlednom rade ak budú úspešne reprezentovať náš kraj či na celoštátnej, alebo dokonca na medzinárodnej úrovni.

___________________________________________________________

Aktivita je realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže .