O projekte

Rada mládeže Žilinského kraja ( ďalej len RMŽK) v rámci svojho poslania motivovať mladých ľudí, aby sa zaujímali aj o veci verejné, prichádza s ďalšou ponukou, ktorá by im mohla priblížiť tých kandidátov, ktorí plánujú riadiť život obce, mesta, samosprávneho kraja, Slovenska aj Európskej únie.

RMŽK plánuje ponúknuť komplexnejšie informácie o možnostiach mladých ľudí zapojiť sa do volieb aktívne.

RMŽK plánuje cez tento web ponúknuť aj kandidátom na starostov, primátorov, poslancov…., aby mladým ľuďom prezentovali svoje volebné programy a plány. Chceme, aby v nich vypichli špecifické kroky, ktoré chcú robiť pre skvalitnenie života mladých ľudí obce, mesta, kraja…