Elektronické voľby do NR SR 2016 pre mladých

Svoj hlas môžu dať aj mladí ľudia cez simulované elektronické voľby.
Teraz je možnosť prihlásiť Vašu školu, organizáciu do týchto volieb.
Základné informácie:
Prihlásiť Vašu školu, organizáciu je možné cez tento link 
https://docs.google.com/forms/d/1OP9x0uym63MRVvN8UX-txeqmccoa0Y-sg6fVApTeWpg/viewform

K prihláseniu je potrebné vybrať dve kontaktné osoby, ktoré budú na škole zabezpečovať voľby. Mali by to byť zodpovední a samostatní žiaci.
Samotné voľby môžu prebiehať v čase od 23.2.- 2.3.2016 (podľa Vášho výberu). Vek voliacich môže byť od 13-18 rokov. (ak majú stredoškoláci viac ako 18 rokov aj oni môžu voliť)!

Priebeh volieb:
Voľby budú prebiehať cez internet, kde bude možné pripojiť sa cez počítač, alebo mobil s internetom.
Každý záujemca o hlasovanie dostane od zodpovedných osôb vlastný jedinečný ID kód.
Ten zadá do formulára volieb (ak by sa pomýlil, počítač ho na to upozorní) a môže začiarknuť stranu, ktorú volí príp. dať max 4 preferenčné hlasy.
Záujemcovia budú s ID kódom môcť hlasovať všade, kde majú prístup k internetu (v škole, doma, prostredníctvom mobilu, počítača)

Úlohy pre zodpovedné osoby:
a/ zabezpečiť propagáciu volieb na škole (podľa vlastných možností školy)
b/ dohodnúť s vedením školy kedy budú prebiehať voľby (dni, forma a pod.)
c/ rozdať záujemcom ID kódy a zaznačiť si odovzdanie ID kódu do zoznamu žiakov školy
(Aby každý dostal len jeden kód. Značiť sa bude len odovzdanie, nie číslo ID kódu.)
Po zaregistrovaní na školu budú poštou doručené ID kódy v počte, ktorý si uvediete v prihláške spolu s podrobnými informáciami a postupom pre zodpovedné osoby.

Voľby do NR SR 2016

volby 2016 cely  mladi volia