Odpoveď kandidátov na predsedu ŽŠK k otázke č.1

Rada mládeže Žilinského kraja oslovila kandidátov na predsedu Žilinského samosprávneho kraja a položila im 4 otázky. Odpovede budeme postupne zverejňovať.

Otázka: Prečo by sa mal mladý človek (18-30 rokov) zaoberať voľbami do VÚC?  

Tu sú odpovede kandidátov:

Keď sme pred rokmi bojovali za demokraciu, chceli sme slobodnú možnosť aj vo voľbách. Považujem preto za prirodzené zúčastňovať sa na voľbe predstaviteľov samospráv, či už obcí, miest, alebo kraja. Mladí ľudia sú generácia, ktorá nás čoskoro vystrieda, budú riadiť jednotlivé obce, mestá, samosprávne kraje, no i parlament a našu krajinu. Je dôležité, aby sa zaujímali o svoje okolie a prostredie, v ktorom žijú. Mnoho sa hovorí o tom, že samosprávne kraje ľudia nepoznajú a nestotožnili sa s nimi. No práve v kraji sa staráme o cesty II. a III. triedy, ktoré vedú do obcí a miest, taktiež máme v pôsobnosti stredné školy, kde vychovávame nové generácie, staráme sa o domovy sociálnych služieb, v ktorých budú možno časom potrebovať pomoc práve ich rodičia alebo starí rodičia a rovnako rozvíjame naše župné nemocnice v Dolnom Kubíne, Trstenej, Liptovskom Mikuláši a Čadci. Našim obyvateľom by nemali byť ľahostajné práve tieto oblasti a je jedno, o ktorej vekovej kategórii hovoríme. V Žilinskom kraji žijeme všetci bez ohľadu na to, koľko máme rokov.

Žilinský samosprávny kraj sa stará o cesty 2 a 3. triedy, niektoré nemocnice, má na starosti stredné školstvo, cestovný ruch, sociálne služby a kultúru. Je to nesmierne veľká oblasť kompetencií a možností ako zlepšiť našu spoločnosť a náš život. Treba sa zapájať do politiky a dôkladne vyberať kandidátov, pretože politika to sme my všetci a týka sa nás všetkých. Ja osobne si myslím, že treba nielen voliť, ale sa aj aktívne zapájať do správy vecí verejných a preto aj kandidujem na predsedu a poslanca Žilinského samosprávneho kraja.

Mladí ľudia by sa mali zaujímať o to, čo samosprávny kraj pre ľudí robí a ako to robí. V kompetencii samosprávnych krajov, sú oblasti, ktoré sú každodennou súčasťou životov aj mladých ľudí – stredné školstvo, doprava, zdravotníctvo, oblasť sociálnych služieb.

Pretože sa ho život v jeho kraji bezprostredne dotýka už teraz a bude sa dotýkať ešte dlhšie, ako tých starších. Od toho, ako je zorganizovaný život v kraji, závisia jeho možnosti na pracovné uplatnenie, aj mimopracovné vyžitie. Závisí od toho, ako rýchlo sa dostanem pomoci pre seba alebo svojich blízkych, či k zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti. Aj to, po akých cestách bude chodiť, či ako sa dostane z jedného mesta do druhého a koľko ho to bude stáť.

Mladý človek by sa mal zaoberať župnými voľbami preto, lebo župa môže ovplyvniť a ovplyvňuje život aj mladých ľudí a ich rodín. Od možnosti podpory športu a ihrísk, vzdelávania v knižniciach, kultúrnych akcií pre mladých, až po štúdium a jeho podmienky v stredných školách. Samozrejme ovplyvňuje župa aj podmienky a kvalitu poskytovania zdravotných služieb v župných nemocniciach, kde môže po úraze skončiť aj mladý človek alebo jeho príbuzní. Taktiež opravené cesty a vybudované cyklotrasy môžu pre mladého človeka znamenať bezpečnejšie podmienky na cestovanie a šport. No, a v neposlednom rade je to využívanie moderných technológií v župe a aj zamestnanie, pokiaľ župa sa stará o podporu cestovného ruchu v nej, kde môžu vznikať následné pracovné pozície aj pre mladých ľudí alebo dokonca za určitých podmienok i nájomné byty pre mladých.

Samosprávny kraj má naozaj kompetencie, ktoré vedia ovplyvniť životy mladých ľudí. V oblasti školstva je zriaďovateľom stredných škôl a schvaľuje študijné programy. To, či stredné školy budú poskytovať vzdelávanie, ktoré potrebuje prax a to nie len v súčasnosti ale aj v budúcich rokoch, či budú vybavené technológiami na úrovni doby a či pripravia  mladých ľudí pre štúdium na vysokej škole alebo pre prax tiež závisí od VUC. Taktiež kompetencie v oblasti kultúry či hospodárskeho rozvoja sú dôležité pre mladú generáciu najmä z dôvodu ich perspektívy tu doma na Slovensku, aby nemuseli odchádzať za prácou do zahraničia.

Je absolútne prirodzené, že každý človek a nielen mládež od 18 do 30 rokov by mali mať záujem o veci verejné. Ak už naše deti vo veku 6 – 15 rokov vedia, že je nebezpečné pohybovať sa po cestách bez chodníkov, ak naše deti vedia, že sú dôležité priechody pre chodcov, ak naše deti vedia, že im naše nemocnice majú vyliečiť rodičov alebo starých rodičov, svojich blízkych. Ak naše maličké deti vedia od svojich starkých, že majú mizerný dôchodok a oni im aj tak s láskou z toho mizerného dôchodku odkladajú na rôzne darčeky, dobošky, prípadne na to, aby v ťažkej ekonomickej situácii pomohli ich rodičom pri kúpe školských potrieb, oblečenia, pri zariaďovaní bytu alebo pri kúpe kočíkov, či postieľok pre ich bračekov a sestričky, ktoré sa práve narodili. A takto môžeme menovať mnoho iných vecí, tak si myslím, že práve mládež, lepšie povedané mladý človek, ktorý si vo veku od 18 do 30 rokov plánuje svoju budúcnosť, by sa mal venovať aj veciam verejným a nie ich ignorovať. To, čo ho trápilo, keď bol maličký, ba práve naopak, keď má teraz ako 18-ročný volebné právo by mal toto právo naplno využiť. Voľby do VÚC sú voľbami do tzv. samospráv a samospráva miest a obcí nás vo väčšine prípadov všetkých zaujíma. Môžem tak skonštatovať podľa volebných účastí a tu sa pýtam: prečo nás tak málo zaujímajú voľby do VÚC? Vy predsa viete, čo požadovať od svojich primátorov či starostov, ale prečo by ste nemali vedieť, že VÚC má skoro podobné kompetencie ako mestá či obce len vo väčšom meradle. Aj vo vašich mestách a obciach sú cesty, ktoré ma na starosti VÚC, a bohužiaľ si mnohokrát myslíte, že je za ich stav zodpovedný váš primátor alebo starosta. Čo nie je pravda, a pri ostatných kompetenciách VÚC ako sociálna oblasť, stredné školstvo či zdravotníctvo je to podobné. Alebo si myslíte, že za to zodpovedá štát? sociálna starostlivosť či stredné školstvo. Štát a VÚC dostatočne neinformovali o tom, čo máme požadovať za svoje dane a odvody od týchto zemepánov županov. Nepáči sa mi toto nazvanie župan, tak budem naďalej pokračovať s oslovením predseda VÚC, tak ako to je aj v zmysle zákona.

Pretože politika sa dotýka každého z nás, vrátane mladých ľudí, ktorí práve v tomto veku zakladajú rodiny, hľadajú si prácu a neraz si berú na seba ťažobu v podobe hypotéky.

Mladí ľudia sú budúcnosť národa. Ak sa mladí ľudia nebudú zaujímať o veci verejné, ak ich budú ignorovať, národ nečaká nič dobré. Žiaľ, dnešní štandardní politici sa pričiňujú o to, že mladí ľudia strácajú záujem o politiku, strácajú záujem aktívne vstúpiť do politiky a to je smutné.
————————————————————————————————–

Aktivita je realizovaná s podporou  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže .