Mladí ľudia v Žilinskom kraji v simulovaných voľbách vyjadrili túžbu po zmene

Rada mládeže Žilinského kraja od 16.10. do 3.11.2017 zrealizovala simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Možnosť voliť mali mladí ľudia vo veku od 13- 30 rokov.

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja po snahe Rady mládeže Žilinského kraja dohodnúť sa s ním na podpore realizácie simulovaných mládežníckych elektronických volieb  zakázal stredným školám zapojiť sa do tejto aktivity, ktorej cieľom bolo podporiť záujem mladých ľudí o veci verejné a o aktívne občianstvo. Dôvodom zákazu bolo zabránenie údajnej propagácii politických strán.

Školy tento zákaz  dodržali, čo spôsobilo pomerne nízku účasť mladých ľudí v elektronických voľbách.

Výsledky realizácie simulovaných mládežníckych elektronických volieb jasne ukázali, že mladí ľudia si želali zmenu vo vedení Žilinského samosprávneho kraja.

Víťazom na post župana sa stala Erika Jurinová so 61,50%, nasledoval ju Peter Sagan s 13,27% a Juraj Blanár s 8,41%.

(Kompletné výsledky spolu so zoznamom poslancov nájdete tu: Výsledky simulovaných volieb)

Cítim sklamanie z prístupu Odboru školstva a športu. Sme presvedčení, že naše simulované voľby nepredstavovali porušenie zákazu propagácie politických strán na území školy.“ povedal Martin Šturek, predseda Rady mládeže Žilinského kraja. „Žiaci niektorých škôl sa zapojili do simulovaných volieb organizovaných občianskym združením Pre stredoškolákov, ktoré prebiehali fyzicky na pôde školy, nakoľko nesúhlas Odboru školstva sa týkal našich elektronických simulovaných volieb.“

Zaujímavé a zarážajúce zároveň je, že v Trenčianskom kraji  vedenie VÚC listom povzbudila stredné školy, aby sa zapojili do elektronických simulovaných volieb, ktoré organizovala Rada mládeže Trenčianskeho kraja.

„Veríme, že so zmenou osoby na poste predsedu Žilinského samosprávneho kraja spolupráca medzi Radou mládeže Žilinského kraja a VÚC bude prínosom pre rozvoj participácie a aktívneho občianstva mladých ľudí“ , doplnil predseda Rady mládeže Žilinského kraja.

Simulované mládežnícke elektronické voľby do Žilinského samosprávneho kraja sa konali s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.